Over Voedselbank Veldhoven

 • Net dat beetje verschil

  Stichting Voedselbank Veldhoven maakt onderdeel uit van het Cluster Eindhoven en Omstreken, een samenwerkingsverband tussen negen Voedselbanken en van de Vereniging Voedselbanken Nederland. Sinds 2003 helpt de Stichting mensen in de regio Veldhoven.

  Mensen die voor voedselhulp in aanmerking denken te komen, kunnen zelf contact opnemen met de Voedselbank of zich aanmelden via onder andere Maatschappelijk Werk, kerkgenootschappen, GGzE of VluchtelingenWerk. Als Voedselbank zorgen wij dat de pakketten terecht komen bij de mensen die het echt nodig hebben. Hiervoor kijken wij naar de landelijk vastgestelde bestedingsnorm. Deze bestedingsnorm wordt zo nodig aangepast aan de inflatie.

  Wij gaan ervan uit dat de hulp tijdelijk is, uiteindelijk moeten de cliënten weer zonder kunnen. Maar onze tijdelijke ondersteuning maakt vaak net dat beetje verschil en zorgt dat gezinnen er weer even tegen kunnen. Natuurlijk helpen wij niet alleen gezinnen; ook eenpersoons huishoudens zijn welkom.

 • vrijwilligers aan de slag met de voorbereiding van de voedselpakketten

Hoe het begon…

 • Frans

  Toen Frans van Haandel (één onzer medewerkers) in 2003 bemerkte dat een drietal Veldhovense gezinnen onder de armoedegrens leefden ging hij op zoek naar een mogelijkheid om deze gezinnen te helpen. Hij ontdekte de toenmalige voedselbank in Helmond en bereikte dat hij aldaar wekelijks drie voedselpakketten kon ophalen. De pakketten bracht hij bij deze gezinnen thuis. Na een tijdje werd in het Veldhovense de actie van Frans bekend en meldden zich meerdere gezinnen met de vraag om hulp. Op deze manier ontstond in Veldhoven de voedselbank.

  Hulp

  Frans kon het werk alleen niet meer aan en ging bij de Veldhovense kerken op zoek naar vrijwilligers die hem wilden helpen. En hulp kreeg Frans! Het thuis bezorgen van de voedselpakketten lukte niet meer, zij die een voedselpakket nodig hadden, moesten het komen ophalen. De protestantse gemeente stelde voor de donderdagen een zaal van de Immanuelkerk beschikbaar.

  Vrijwilligers

  Het aantal vrijwilligers groeide en een paar van hen haalden wekelijks voedselproducten op in Helmond. In de zaal van de Immanuelkerk werden de voedselpakketten gereedgemaakt en op de donderdagmiddagen uitgedeeld aan een groeiend aantal gezinnen die het nodig hadden, al snel “cliënten” genoemd.

 • Groei en verhuizingen

  Zoals u hiernaast kunt lezen is in 2003 de Voedselbank ontstaan en is in maart 2006 een officiële stichting geworden. Inmiddels is de Voedselbank een paar keer verhuisd. Aanvankelijk was de Voedselbank gevestigd in het “Kapelleke” van de Immanuelkerk. Na 10 jaar, februari 2013, werd de ruimte daar te klein en is de Voedselbank naar de Handwijzer, in een deel van de Prins Willem Alexanderschool, terecht gekomen. In november 2017 is de Voedselbank verhuisd naar de Sterrenlaan, voorheen De parasol en nu Veldwijzer. Een prachtige ruimte, makkelijk bereikbaar en niet in de laatste plaats een groot voordeel dat Bureau Sociaal Raadslieden, stichting Leergeld en inmiddels ook SWOVE en Cordaad Welzijn hetzelfde pand “bewonen”. Wij hopen daar nog jaren te kunnen blijven.