Ik wil helpen

Wat kunt u doen?

 • Financieel

  Zowel particuliere donateurs als bedrijven kunnen ons financieel ondersteunen. U kunt een eenmalige bijdrage doen, of ons periodiek ondersteunen. Uw bijdrage, of die nu financieel of in goederen is, wordt uitsluitend gebruikt om mensen in nood te helpen. Dat garanderen wij u!

  Wat moet u verder weten?

  U kunt een financiële bijdrage leveren voor onze exploitatie via ons bankrekeningnummer:

  NL21RABO 0112995462 t.n.v. Stichting Voedselbank Veldhoven

  U kunt een financiële bijdrage leveren voor de aankoop van voedsel via ons bankrekeningnummer:

  NL34RABO 0160778980 t.n.v. Stichting Voedselbank Veldhoven

  Uw gift is aftrekbaar van de belasting. Stichting Voedselbank Veldhoven is aangemerkt als een ANBI.

  kvk 17188382

  RSIN 817877071

  Download ANBI-gegevens
 • Exploitatierekening

  Raadpleeg hier een overzicht van onze exploitatierekening

 • Voedsel

  Alle voedselproducten zijn welkom. Wij vragen u dan wel kwalitatief goede producten te leveren waarvan de houdbaarheidsdatum nog niet is verstreken. Wilt u producten leveren of heeft u vragen neem dan contact met ons op of kom op donderdagochtend met uw producten naar ons verdeelpunt: Sterrenlaan 15.

  Nieuwe leveranciers gezocht

  De Voedselbank Veldhoven is nog steeds op zoek naar leveranciers van voedselproducten. In deze tijd van bezuinigingen willen wij onze cliënten toch wekelijks een mooi gevuld voedselpakket meegeven zodat zij enkele dagen vooruit kunnen. Kent u een leverancier die ons mogelijk zou kunnen helpen, neem dan contact met ons op.

  Contact opnemen
 • Speelgoed en kleding

  Voedselbank Veldhoven neemt door de aangescherpte normen/eisen van de Nederlandse Voedsel-en Waren Autoriteit geen speelgoed en kleding aan. We werken vanuit één ruimte en die mag niet gelijktijdig voor voedselverwerking en andere zaken als schoonmaken, sorteren en opslag van kleding of speelgoed worden gebruikt.

  Onze cliënten mogen, na verwijzing, wel gratis winkelen in Kringloopwinkel De Kempen, De Run 5415. Als je daar je goederen naar toe brengt, komt het misschien toch bij onze cliënten terecht.

  Kleding kan worden afgegeven bij de kledingbank in Eindhoven op de Camphuysenstraat 1. telefoon 040-2823750. Onze cliënten mogen daar, na verwijzing door de voedselbank, tweemaal per jaar kleding halen.

  Openingstijden, ook voor het inleveren van kleding:
  dinsdagmorgen 9 – 12 uur
  woensdagmiddag 13 – 17 uur
  donderdagmorgen 9 – 13 uur

  Onze cliënten kunnen, na verwijzing, ook 2x per jaar gratis winkelen bij:
  Stichting Speelcadeau, Bloemfonteinstraat 62, 5642 EH Eindhoven
  U kunt daar, nog goed en schoon, speelgoed brengen op:
  woensdag 13.00-16.00 uur en donderdag 10.00-13.00 uur. Voor afwijkende tijden en verdere info, zie de website.
  tel: 06-23491689. website: www.speelcadeau.nl

  Vrijwilligers

  Bij de Voedselbank Veldhoven werken 26 vrijwilligers.