Ik heb hulp nodig

 • Voedselpakket criteria

  Om in aanmerking te kunnen komen voor een voedselpakket zijn er criteria opgesteld. Deze zijn als volgt:

  Wanneer vanaf 1 januari 2024 het maandelijks besteedbaar inkomen van een huishouden lager is dan de onderstaande bedragen, dan komt een huishouden in principe in aanmerking voor een voedselpakket.

   • Bij een éénpersoonshuishouden mag dit bedrag niet hoger zijn dan € 315,- per maand,
   • Bij een meerpersoonshuishouden is dit bedrag te vermeerderen met € 115,- voor iedere extra persoon die tot het huishouden behoort.

  Voorbeeld

  Een huishouden van 2 volwassenen en 2 kinderen onder de 18 jaar dat na aftrek van alle vaste lasten minder dan € 660,- per maand (= € 315 + 3 x € 115) te besteden heeft, kan in aanmerking komen voor een voedselpakket.

  Hoe werkt de Voedselbank?

  Bekijk het volgende filmpje

  https://www.hoewerktdevoedselbank.nl/nl/


 • Toelichting
  Onder inkomsten wordt verstaan: alle netto inkomsten, inclusief toeslagen en teruggaaf inkomstenbelasting van aanvrager, van de partner of inwonende volwassenen waarmee een gezamenlijke huishouding wordt gevoerd. Kinderbijslag, vakantietoeslag en PGB worden niet gezien als inkomen. Ook neveninkomsten van kinderen en kleine inkomsten uit hobby tellen niet mee.

  Van inwonende (volwassen) kinderen met eigen inkomen uit arbeid of uitkering mag een bijdrage aan het gezinsinkomen worden verwacht (kostgeld), ongeacht of dit ook daadwerkelijk wordt betaald. Dit geldt ook voor inwonende verdienende ouder, broer /zus of meerderjarige stief- of pleegkinderen. Van al deze personen mag een bijdrage worden verwacht. De hoogte van de bijdrage zal worden bepaald door de beoordelaar maar zal minimaal € 200,- per persoon per maand bedragen.

  Uitgaven zijn de kosten die betrekking hebben op de personen van wie inkomen is meegeteld zoals huur of aflossing hypotheek, gas, water en licht, verzekeringspremies, belastingen, TV, telefoon en internet, etc.

  Kosten die bijvoorbeeld vanuit de kinderbijslag of persoonsgebonden budget worden voldaan, tellen niet mee. Autokosten, premies voor verzekeringen met spaarelement en kosten voor huisdieren tellen ook niet mee.

 •  

 • Werkwijze

  Nieuwe cliënten kunnen zelf naar de Voedselbank komen. Cliënten kunnen ook worden aangemeld door de gemeente Veldhoven, Maatschappelijk Werk of een andere zorg verlenende instantie.

  Geen enkele instantie controleert of screent, en daarom volgt er een strenge screening, volgens landelijke regels, door Voedselbank Veldhoven. Zo bestaat een verplichting voor alle cliënten om mee te werken aan een structurele oplossing van hun situatie. Daarom zijn de cliënten verplicht een hulpverlenende instantie te hebben. Cliënten die zelf naar de Voedselbank komen, zorgen dat ze zich binnen drie maanden bij een hulpverlenende instantie hebben gemeld. Elke zes maanden wordt ook nog eens een tussentijdse screening uitgevoerd. Cliënten moeten ook dan weer recente bankafschriften en verdere financiële gegevens overleggen.

 • Samenwerking

  • gemeentelijke Sociale Dienst
  • maatschappelijk Werk Lumens
  • medewerkers gemeente Veldhoven, afdeling Sociale Zaken
  • Bureau Sociaal Raadslieden
  • Geestelijke Gezondheidszorg Eindhoven en de Kempen (GGzE)
  • overleg bestuurlijk niveau met de Cluster Eindhoven en omgeving
  • overleg Voedselbanken Zuid Nederland en informatie Bestuur Voedselbanken Nederland.
 • gemeentehuis-veldhoven

 • tafel-stoelen

 • Zorg en aandacht

  De cliënten komen elke donderdagmiddag naar de Voedselbank tussen 13.00 uur en 15.00 uur om een voedselpakket af te halen. Daarbij is er ook gelegenheid om een praatje te maken met andere cliënten en vrijwilligers van Voedselbank Veldhoven.

 • Overige activiteiten

  • Doorverwijzen naar Stichting Leergeld Veldhoven voor bijv. schoolspullen voor kinderen.
  • Doorverwijzen naar de Kleding Bank Eindhoven voor gratis kleren.
  • Doorverwijzen naar Stichting Speelcadeau Eindhoven voor gratis speelgoed.
  • Informatie geven over de Voedselbank op school voor klassen schoolkinderen.
 • Gestelsestraat-102A-Eindhoven-12-van-19