Gulle gevers in de kersttijd!!

  Waar zou de voedselbank zijn zonder al gulle gevers.?!?!

Kerstpakketten, (anonieme) financiële bijdragen, kerststukjes, heel veel lekkere kerstartikelen, houdbare producten enz. enz.

Alles geschonken door o.a.

Veldhovens Mannenkoor, Artisport, Scholen in Veldhoven en Steensel, Jumbo, Rotary Eindhoven Veldhoven, Bridgeclub Vier Ruiten, IAK, ASML, Protestantse Gemeente, Er is meer…., Kebouw, KBO Zeelst, Muziekschool Art4Us en vele mensen die hun kerstpakket af kwamen geven.

Tevens willen wij firma Keijsers, volkstuin De Vooraard en alle mensen die door het jaar heen ons voorzien van verse groenten, héél, héél hartelijk bedanken. Zonder jullie hulp zou de voedselbank niet dat steuntje in de rug kunnen geven!

DANK!       DANK!      DANK!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *