april 2013

Maandelijks archief

  • Gift van de Katholieke Bond voor Ouderen

    KBO Veldhoven-dorp, Zonderwijk, ’t Look vierde haar 60-jarig bestaan. Hierbij werd in plaats van bloemen een bijdrage voor Stichting Voedselbank Veldhoven gevraagd. Dit leverde een prachtig bedrag op wat door de voorzitter van het jubileumcomité aan de voorzitter van de voedselbank werd overhandigd. Hartelijk dank!