Ik heb hulp nodig

 • Voedselpakket criteria

  Om in aanmerking te kunnen komen voor een voedselpakket zijn er criteria opgesteld. Deze zijn als volgt:

  Wanneer vanaf 1 januari 2018 het maandelijks besteedbaar inkomen van een huishouden lager is dan de onderstaande bedragen, dan komt een huishouden in principe in aanmerking voor een voedselpakket.

   • Bij een éénpersoonshuishouden als dit bedrag lager is dan € 215,- per maand,
   • Bij een meerpersoonshuishouden is dit bedrag te vermeerderen met € 85,- voor iedere extra persoon die tot het huishouden behoort.

  Voorbeeld

  Een huishouden van 2 volwassenen en 2 kinderen onder de 18 jaar dat na aftrek van alle vaste lasten minder dan € 470,- per maand (= € 130 + 4 x € 85) te besteden heeft, kan in aanmerking komen voor een voedselpakket.


 • Toelichting
  Onder inkomsten wordt verstaan: alle netto inkomsten, inclusief toeslagen en teruggaaf inkomstenbelasting van aanvrager, van de partner of inwonende volwassenen waarmee een gezamenlijke huishouding wordt gevoerd. Kinderbijslag en PGB worden niet gezien als inkomen.

  Van inwonende (volwassen) kinderen met eigen inkomen uit arbeid of uitkering mag een bijdrage aan het gezinsinkomen worden verwacht (kostgeld). Hiervoor wordt standaard een bedrag van € 200,- per maand gerekend, ongeacht of dit ook daadwerkelijk wordt betaald. Dit geldt ook voor inwonende verdienende ouder, broer /zus of meerderjarige stief- of pleegkinderen. Ook van deze personen mag een bijdrage worden verwacht. De hoogte van de bijdrage zal worden bepaald door de beoordelaar maar zal minimaal € 200,- per persoon per maand bedragen.

  Uitgaven zijn: de kosten die betrekking hebben op de personen van wie inkomen is meegeteld. Kosten die bijvoorbeeld vanuit de kinderbijslag of persoonsgebonden budget worden voldaan, tellen dus niet mee. TV, telefoon en internet tellen tot max € 54 per maand mee. Autokosten en kosten huisdieren tellen niet mee.

 •  

 • Werkwijze

  Nieuwe cliënten kunnen zelf naar de Voedselbank komen. Cliënten kunnen ook worden aangemeld door de gemeente Veldhoven, Maatschappelijk Werk of een andere zorg verlenende instantie.

  Geen enkele instantie controleert of screent, en daarom volgt er een strenge screening, volgens landelijke regels, door Voedselbank Veldhoven. Zo bestaat een verplichting voor alle cliënten om mee te werken aan een structurele oplossing van hun situatie. Daarom zijn de cliënten verplicht een hulpverlenende instantie te hebben. Cliënten die zelf naar de Voedselbank komen, zorgen dat ze zich binnen drie maanden bij een hulpverlenende instantie hebben gemeld. Elke zes maanden wordt ook nog eens een tussentijdse screening uitgevoerd. Cliënten moeten ook dan weer recente bankafschriften en verdere financiële gegevens overleggen.

 • Samenwerking

  • gemeentelijke Sociale Dienst
  • maatschappelijk Werk Lumens
  • medewerkers gemeente Veldhoven, afdeling Sociale Zaken
  • Bureau Sociaal Raadslieden
  • Geestelijke Gezondheidszorg Eindhoven en de Kempen (GGzE)
  • overleg bestuurlijk niveau met de Cluster Eindhoven en omgeving
  • overleg Voedselbanken Zuid Nederland en informatie Bestuur Voedselbanken Nederland.
 • gemeentehuis-veldhoven

 • tafel-stoelen

 • Zorg en aandacht

  De cliënten komen elke donderdagmiddag naar de Voedselbank vanaf 13.00 uur en blijven vaak tot 15.00 uur om te praten, onder het genot van een kopje koffie of thee met wat erbij, met andere cliënten en vrijwilligers Voedselbank Veldhoven.

 • Overige activiteiten

  • Doorverwijzen naar Stichting Leergeld Veldhoven voor bijv. schoolspullen voor kinderen.
  • Doorverwijzen naar de Kleding Bank Eindhoven voor gratis kleren.
  • Doorverwijzen naar Stichting Speelcadeau Eindhoven voor gratis speelgoed.
  • Informatie geven over de Voedselbank op school voor klassen schoolkinderen.
 • Gestelsestraat-102A-Eindhoven-12-van-19